Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Điều kiện và thủ tục được hoàn thuế giá trị gia tăng
#1
scared 
Thuế  GTGT là một trong những loại thuế mà bắt buộc các doanh nghiệp phải trả  cho việc mua sắm một nguyên vật liệu, trang thiết bị nào đó. Vậy nếu  đâu là điều kiện được miễn thuế và thủ tục để hoàn thuế GTGT như thế  nào?

 
1. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
 
Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:
 
Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối  với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp  kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế  sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính  từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà  vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh  doanh được hoàn thuế.
 
Thứ hai, là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký  kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án  tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư,  chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm (12 tháng) trở lên  thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo  từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua  vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế  GTGT.
 
Thứ ba, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới. Trường hợp cơ sở  kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp  khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán)  cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh  thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế  GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của  hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết  chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động  sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.
 
Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào  của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế  GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế  theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.
 
Thứ tư, đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng  (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê  khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của  hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên  thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số  thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ  chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.
 
Thứ năm, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp,  sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động  có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ  hết.
 
Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt  động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của  hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng  được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho  dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà  nước.
 
Thứ sáu, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn  vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ  không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Trong đó Đối với dự án sử dụng vốn  ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức  do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự  án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở  Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.
 
Thứ bảy, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo  quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch  vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá  đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế  GTGT.
 
Thứ tám, là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài  mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài  cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người  khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài  chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người  Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.
 
Thứ chín, cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan  có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT  theo điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

 
2. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng
 
Các DN thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng:
 
– Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
 
– Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu  tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm  quyền.
 
– Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 
– Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 
– Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.
 
Chú ý: Nếu DN đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì  không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế  được khấu trừ của tháng tiếp sau.
 
3. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm
 
Căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 tại Điều 1, Khoản 17 quy định như sau:
 
“Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế
 
1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
 
a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
 
b) Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.”
 
Căn cứ theo quy định trên thì hồ sơ hoàn thuế gồm những tài liệu sau:
 
– Văn bản hoàn thuế theo mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo thông tư 156/2013)
 
– Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế:
 
+ Photo tất cả các tờ khai thuế GTGT hàng tháng
 
+ Lập bảng kê tất cả các hóa đơn lớn hơn 20 triệu thanh toán qua ngân hàng

 


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tăng hiệu suất sử dụng điện bobodinh 0 6,348 12-16-2019, 04:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vệ sinh điều hòa âm trần để tiết kiệm điện bobodinh 0 6,343 12-05-2019, 05:22 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát bobodinh 0 320 11-27-2019, 05:41 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Nâng cao kiến thức cho công nhân và cán bộ quản lý năng lượng bobodinh 0 334 11-04-2019, 05:20 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Hệ thống cây trồng được tự động sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời bobodinh 0 507 10-25-2019, 05:02 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Khối sản xuất công nghiệp được đánh giá là tiêu thụ nhiều năng lượng nhất bobodinh 0 897 10-03-2019, 05:38 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phương pháp giảm các trường hợp tái kết hợp tăng khả năng chuyển bobodinh 0 684 09-30-2019, 05:13 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Powerboss là một thiết bị điều chỉnh công suất động cơ bobodinh 1 600 09-26-2019, 11:29 PM
Bài mới nhất: boygarung
  Công nghệ năng lượng mặt trời đã được khai thác tối đa bobodinh 0 542 09-21-2019, 03:43 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Điều hòa công nghệ thường, sử dụng đúng cách tiết kiệm điện năng bobodinh 0 567 09-18-2019, 04:44 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách