Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Những điều cần biết về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
#1
Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường  độ tin cậy của các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư,  các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp  luật.


[Hình: ketoantruong.jpg]
Các  cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của  các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và  các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trên  thị trường, các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đáng tin cậy sẽ củng  cố lòng tin của nhà đầu tư. Trong nội bộ các tổ chức, các cuộc kiểm toán  này làm tăng thêm sự hiểu biết của hội đồng quản trị và ban giám đốc về  doanh nghiệp và các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt.

1. Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính

Để  phục vụ cho mục tiêu quản lý của các đơn vị, các nhà đầu tư, các nhà  quản lý... thì các đơn vị cần có được những thông tin tài chính chính  xác và kịp thời để đưa ra được các quyết định kinh tế của mình. Những  thông tin này cần được đảm bảo ở một mức độ tin cậy cao, đảm bảo tính  trung thực và khách quan.

Mục đích của cuộc kiểm toán là nhằm đưa  ra ý kiến nhận xét độc lập của Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán về  tính trung thực và khách quan của các Báo cáo tài chính của đơn vị được  kiểm toán. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm cả việc đưa ra các ý kiến nhận  xét về công tác tài chính kế toán nhằm giúp đơn vị hoàn thiện hơn nữa  công tác kế toán và quản lý tài chính, cung cấp được các thông tin tin  cậy, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý của các đơn vị.

Cuộc kiểm  toán phải tuân thủ theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, các Chuẩn mực  kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt nam, các quy định hiện hành về  tài chính, kế toán và kiểm toán của Nhà nước Việt Nam và các qui định  có liên quan khác.

2. Phạm vi công việc kiểm toán báo cáo tài chính

Công  việc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam,  bao gồm các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà kiểm toán viên  cân nhắc là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Công việc kiểm toán   sẽ lập kế hoạch kiểm toán nhằm phát hiện ra các sai sót trọng yếu.  Trong quá trình thực hiện kiểm toán, phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng  để đảm bảo:

- Hệ thống kế toán và các báo cáo tài chính đơn vị  được kiểm toán đã được xây dựng phù hợp, phản ánh trung thực và đúng đắn  tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

-  Tất cả các chứng từ, sổ kế toán và tài khoản kế toán được lập, ghi  chép, lưu trữ phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, có mối liên hệ  logic chặt chẽ giữa chứng từ kế toán, sổ kế toán và các Báo cáo tài  chính của đơn vị.

- Các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực,  hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm kết thúc kỳ/năm tài chính  được kiểm toán.

3. Nội dung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Công  việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc kỳ/năm của Quý đơn vị  tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, các chuẩn mực Quốc tế được thừa  nhận ở Việt Nam.

Cuộc kiểm toán phải thực hiện được các nội dung sau:

- Việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của đơn vị.

- Việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế tài chính - kế toán thống kê của Nhà nước.

Cuộc kiểm toán phải làm rõ được các vấn đề sau:

-  Các thông tin tài chính có được lập trên cơ sở các chế độ tài chính, kế  toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ này có được  áp dụng một cách nhất quán và kịp thời không?

- Các thông tin  trên Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên  các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị  tại thời điểm  kết thúc niên độ kế toán; về tình hình hoạt động của đơn vị trong niên  độ kế toán.

- Cuộc kiểm toán cũng đòi hỏi phải đưa ra các ý kiến  nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của đơn vị, bao  gồm các nhận xét về:

+ Công tác ghi chép chứng từ kế toán, luân  chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ các  chứng từ kế toán.

+ Phương pháp lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan.

+ Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý

Kết  thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên và Công ty kiểm toán sẽ phải lập và  phát hành cho Quý đơn vị Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính kết  thúc kỳ/năm.

Thư quản lý (nếu có): Khi kết thúc cuộc kiểm toán  báo cáo tài chính kỳ/năm, Công ty kiểm toán sẽ phát hành thư quản lý  (nếu có) nhằm đề xuất cho Qúy đơn vị hoàn thiện hơn hệ thống kế toán, hệ  thống kiểm soát nội bộ và khắc phục những điểm yếu mà kiểm toán viên và  Công ty kiểm toán nhận thấy trong quá trình kiểm toán.
Xem thêm:


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tại Bát Tràng bobodinh 3 6,555 01-18-2020, 01:25 PM
Bài mới nhất: hoclaixeoto2020
  Danh sách những công ty gia công & cung cấp bộ nguồn thủy lực tudongdn 1 282 01-18-2020, 11:24 AM
Bài mới nhất: thaikhuongpump.com
  Tiết kiệm nhiên liệu chỉ với nhiều mẹo đơn giản bobodinh 0 6,228 12-27-2019, 04:50 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Căn bếp của bạn sẽ tiết kiệm điện hơn với nhiều mẹo nhỏ bobodinh 0 6,255 12-22-2019, 04:20 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Công nghệ lò Hoffman giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả bobodinh 0 6,290 12-17-2019, 04:58 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Chọn thiết bị tiết kiệm điện phù hợp với từng gia đình bobodinh 0 6,277 12-14-2019, 05:33 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Cần cải tạo những thiết bị làm lạnh để tiết kiệm điện năng bobodinh 0 6,313 12-13-2019, 06:10 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Danh sách những tòa nhà “xanh” nhất thế giới bobodinh 0 6,400 12-09-2019, 05:08 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Biến chất thải điện tử trong sinh hoạt thành những bức tranh Mandala bobodinh 0 6,341 12-07-2019, 06:03 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vệ sinh điều hòa âm trần để tiết kiệm điện bobodinh 0 6,327 12-05-2019, 05:22 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách