Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phân loại báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp
#1
Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.


[Hình: bb.jpg]


Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

1. Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính năm, gồm:

- Bảng cân đối kế toán                                        

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh          

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính                    

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược.

a. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)                                    

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ(dạng đầy đủ)        

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)                            

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc                                  

b.  Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)                                

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ(dạng tóm lược)      

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  giữa niên độ (dạng tóm lược)                      

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc                                            
3. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm.

Các  công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải  lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo  cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế  toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc  công ty, Tổng công ty.

(2) Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.

Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược.

Đối  với Tổng công ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế toán trực thuộc còn  phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa  niên độ.

(3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính  hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán  năm theo quy định tại Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của  Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp  nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp nhất kinh  doanh”

4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc  lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu qui định  tại Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính, gồm:

- Trung thực và hợp lý;

-  Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của  từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu  cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông  tin đáng tin cậy.

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số  liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội  dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo  tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo  pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Việc  lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc  quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 – “Trình bày báo cáo tài  chính”:Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu, tập  hợp, bù trừ và có thể so sánh.

Việc thuyết minh báo cáo tài chính  phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong các chuẩn  mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người  đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
>>> Xem thêm: dịch vụ kiểm toán

6. Kỳ lập báo cáo tài chính

a.  Kỳ lập báo cáo tài chính năm

Các  doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm  dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ  quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày  kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế  toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài  hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

b. Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

c. Kỳ lập báo cáo tài chính khác

Các  doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như  tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công  ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp  nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt  động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp  nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt  động, phá sản.
Xem thêm:


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Thiết bị điện trong nhà bạn ngốn điện nhiều nhất bobodinh 4 6,602 02-10-2020, 01:45 PM
Bài mới nhất: chuyennhamailinh
  Áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tại Bát Tràng bobodinh 3 6,553 01-18-2020, 01:25 PM
Bài mới nhất: hoclaixeoto2020
  Nước ép cà chua là một loại thực phẩm có giá trị. vcnbvgn 1 313 12-17-2019, 07:30 PM
Bài mới nhất: hungdq1
  Mạch in cho stator loại tuabin phong điện của Mỹ bobodinh 0 6,297 12-12-2019, 05:12 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Biến chất thải điện tử trong sinh hoạt thành những bức tranh Mandala bobodinh 0 6,339 12-07-2019, 06:03 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phát triển nhiệt điện than công nghệ sạch là một phần quan trọng bobodinh 1 462 11-30-2019, 09:39 PM
Bài mới nhất: harrypham
  Thị trường có rất nhiều loại đèn LED Downlight khác nhau bobodinh 0 283 11-26-2019, 06:00 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Ngành sản xuất thép đổi mới thiết bị tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bobodinh 0 290 11-22-2019, 05:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Doanh nghiệp quyết liệt đầu tư để thực hiện giảm 1/2 nhu cầu điện bobodinh 0 300 11-12-2019, 06:18 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Quan ngại về vấn đề bảo mật và độ chính xác của công tơ bobodinh 0 328 11-02-2019, 05:54 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách