Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phương pháp hạch toán kế toán doanh thu bán hàng
#1
Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng là phần hành quan trọng trong mọi  lĩnh vực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi nào cần ghi nhận doanh thu,  điều kiện ghi nhận doanh thu như thế nào, chính vì lý do nêu trên, nay  IAC xin trân trọng giới thiệu nguyên tắc và phương pháp hạch toán doanh  thu bán hàng, như sau:


[Hình: ketoantruong.jpg]

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
1. Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

– Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
– Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
– Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
– Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

2. Doanh thu dịch vụ

Doanh  thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được  xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên  quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần  công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.  Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các  điều kiện sau:

–  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
– Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
– Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
– Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

3. Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh  thu hợp đồng xây dựng: ghi nhận theo giá trị khối lượng thực hiện, khi  kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy  và được khách hàng xác nhận, doanh thu được ghi nhận tương ứng với phần  công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ, được phản ánh  trên hóa đơn đã lập.

4. Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau:

– Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

>>> Xem thêm: dich vu kiem toan

Một số trường hợp về hạch toán kế toán doanh thu:

Đối  với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ không thuộc đối  tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo  phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp  dịch vụ theo giá thanh toán, ghi:
Nợ các 111, 112, 131,… (Tổng giá thanh toán)
Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán) (5111,5112, 5113, 5117)
Đối  với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ thuộc đối tượng  chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế  GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và  cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ 111, 112, 131,… (Tổng giá thanh toán)
Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT) (5111, 5112, 5113, 5117)
Có 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Đối  với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ khi xuất  sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế CTGT tính theo phương pháp  khấu trừ đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ không tương tự để sử dụng cho  sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT  tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng để  đổi lấy vật tư, hàng hoá, TSCĐ khác theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:
Nợ 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)
Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế  GTGT) (5111, 5112)
Có 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ do trao đổi, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận được do trao đổi, ghi:
Nợ các 152, 153, 156, 211,… (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
Có 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)

Xin  trân trọng cám ơn quý khách hàng đã dành một ít thời gian để nghiên cứu  nguyên tắc, phương pháp hạch toán kế toán doanh thu bán hàng mà IAC đã  trình bày ở trên.
Xem thêm:


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tăng hiệu suất sử dụng điện bobodinh 0 6,783 12-16-2019, 04:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Doanh nghiệp quyết liệt đầu tư để thực hiện giảm 1/2 nhu cầu điện bobodinh 0 318 11-12-2019, 06:18 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Thực hiện và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện bobodinh 0 279 11-08-2019, 06:30 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Trứng năng lượng là một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả bobodinh 0 302 11-07-2019, 06:00 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng bobodinh 0 585 10-19-2019, 05:14 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Sử dụng vật liệu gạch không nung là giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu bobodinh 0 757 10-11-2019, 05:36 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Tiềm năng tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp tại Vĩnh Long hiện nay rất lớn bobodinh 0 732 10-04-2019, 05:43 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phương pháp giảm các trường hợp tái kết hợp tăng khả năng chuyển bobodinh 0 695 09-30-2019, 05:13 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vận hành máy massage chân an toàn và hiệu quả bobodinh 0 516 08-06-2019, 04:34 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Top 10 thành phố có thu nhập hàng đầu ở Mỹ lindanga 0 457 08-01-2019, 06:01 PM
Bài mới nhất: lindanga

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách