Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hướng dẫn hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
#1
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chắc chắn sẽ  xuất hiện nghiệp vụ nhập và xuất kho các nguyên vật liệu. Và hoạt động  này cần được ghi nhận vào một tài khoản kế toán nhất định – TK 152. Hãy  cùng xem các hạch toán kế toán các nguyên vật liệu này thế nào cho đúng.


[Hình: d6cb0-nganh-ke-toan-doanh-nghiep.jpg?w=474]
I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1. Khi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho đơn vị, căn cứ hoá đơn,  phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên  liệu, vật liệu nhập kho:
– Đối với nguyên liệu, vật liệu mua vào dùng để sản xuất, kinh doanh  hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).
– Đối với nguyên liệu, vật liệu mua vào dùng để sản xuất, kinh doanh  hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc  dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng  chịu thuế GTGT hoặc phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án,  ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)
Có các 111, 112, 141, 311, 331,. . . (tổng giá thanh toán).
2. Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu được hưởng chiết khấu thương  mại thì phải ghi giảm giá gốc nguyên liệu, vật liệu đã mua đối với khoản  chiết khấu thương mại thực tế được hưởng, ghi:
Nợ các 111, 112, 331,. . .
Có 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
3. Trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua về nhập kho nhưng đơn vị phát  hiện không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng ký kết phải trả lại  người bán hoặc được giảm giá, kế toán phản ánh giá trị hàng mua xuất kho  trả lại hoặc được giảm giá, ghi:
Nợ các 111, 112, 331,. . .
Có 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Có 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
4. Trường hợp doanh nghiệp đã nhận được hoá đơn mua hàng nhưng nguyên  liệu, vật liệu chưa về nhập kho đơn vị thì kế toán lưu hoá đơn vào một  tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi đường”.
4.1. Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho để ghi vào Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
4.2. Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ  vào hoá đơn (Trường hợp nguyên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất, kinh  doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ),  kế toán ghi:
Nợ 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có 331 – Phải trả cho người bán; hoặc
Có các 111, 112, 141,. . .
Sang tháng sau, khi nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có 151 – Hàng mua đang đi đường.
5. Khi trả tiền kho người bán, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán,  thì khoản chiết khấu thanh toán thực tế được hưởng được ghi nhận vào  doanh thu hoạt động tài chính, ghi kiểm toán:
Nợ 331 – Phải trả cho người bán
Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chiết khấu thanh toán).
6. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu:
– Nếu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất,  kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu  trừ, kế toán phản ánh vào giá gốc nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu theo  giá có thể nhập khẩu, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế nhập khẩu)
Có 331 – Phải trả cho người bán
Có 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:
Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).
– Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu về để dùng cho hoạt động  sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương  pháp trực tiếp hoặc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ  không chịu thuế GTGT hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án (kế toán  phản ánh giá gốc nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu theo giá có thuế nhập  khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Có 331 – Phải trả cho người bán
Có 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
Có 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
– Nếu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc  biệt thì số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp được phản ánh vào giá gốc  nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu)
Có 331 – Phải trả cho người bán
Có 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.
7. Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu  từ nơi mua về kho doanh nghiệp, trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua về  dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu  thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Nợ 133 – thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các 111, 112, 141, 331,. . .
8. Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do thuê ngoài gia công, chế biến:
– Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đưa đi gia công, chế biến, ghi:
Nợ 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Có 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
– Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến, ghi:
Nợ 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các 111, 112, 131, 141,. . .
– Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến xong, ghi:
Nợ 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Có 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
Xem thêm:


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Liệu bạn đã tận dụng hết Meta Trader 4 Meta Trader 5 hoaibao095 4 1,850 11-20-2020, 07:01 PM
Bài mới nhất: duocthaothienphuc
  Thiết bị điện trong nhà bạn ngốn điện nhiều nhất bobodinh 4 7,071 02-10-2020, 01:45 PM
Bài mới nhất: chuyennhamailinh
  Áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tại Bát Tràng bobodinh 3 7,014 01-18-2020, 01:25 PM
Bài mới nhất: hoclaixeoto2020
  Tiết kiệm nhiên liệu chỉ với nhiều mẹo đơn giản bobodinh 0 6,680 12-27-2019, 04:50 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Năng lượng mặt trời - Nguồn tài nguyên quý giá bobodinh 0 6,729 12-23-2019, 04:46 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Hướng dẫn làm hỗn hợp nước ép bí xanh và dứa quyen113 1 361 12-17-2019, 07:22 PM
Bài mới nhất: hungdq1
  Biến chất thải điện tử trong sinh hoạt thành những bức tranh Mandala bobodinh 0 6,786 12-07-2019, 06:03 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phát triển nhiệt điện than công nghệ sạch là một phần quan trọng bobodinh 1 486 11-30-2019, 09:39 PM
Bài mới nhất: harrypham
  Ngành sản xuất thép đổi mới thiết bị tiết kiệm năng lượng trong sản xuất bobodinh 0 302 11-22-2019, 05:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Nguyên mẫu của một chiếc mũ đặc biệt – gọi là SmartHat bobodinh 0 296 11-20-2019, 06:04 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách