Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của TK 131 ( Phần 1)
#1
IAC xin giới thiệu một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài  khoản 131 - nợ phải thu để giúp các Doanh nghiệp hạch toán chính xác  nhất nhé!


3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay  bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao  ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối  tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo  vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách  riêng ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương  pháp trực tiếp), ghi:

Nợ 131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)

Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi  nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa  vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.2. Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại:

Nợ 5213 – Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế)

Nợ 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, chi tiết cho từng loại thuế)

Có 131 – Phải thu của khách hàng.

3.3. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi  ngay trên hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ  chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và không phản ánh  riêng số chiết khấu, giảm giá;

b) Trường hợp trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện số tiền chiết khấu  thương mại, giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để được  hưởng hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu  ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm  ghi nhận doanh thu, nếu khách hàng đủ điều kiện được hưởng chiết khấu,  giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để  định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi:

Nợ 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212)(giá chưa có thuế)

Nợ 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại)

Có 131 – Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá).
3.4. Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh  toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu  của khách hàng, ghi:

Nợ 111 – Tiền mặt

Nợ 112 – Tiền gửi Ngân hàng

Nợ 635 – Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)

Có 131 – Phải thu của khách hàng.

3.5. Nhận được tiền do khách hàng trả (kể cả tiền lãi của số nợ – nếu  có), nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung  cấp dịch vụ, ghi:

Nợ các 111, 112,….

Có 131 – Phải thu của khách hàng

Có 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi).

Trường hợp nhận ứng trước bằng ngoại tệ thì bên Có 131 ghi theo tỷ giá  giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trước (tỷ giá mua của ngân  hàng nơi thực hiện giao dịch)Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để tăng hiệu suất sử dụng điện bobodinh 0 6,402 12-16-2019, 04:37 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phát triển nhiệt điện than công nghệ sạch là một phần quan trọng bobodinh 1 465 11-30-2019, 09:39 PM
Bài mới nhất: harrypham
  Thực hiện và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện bobodinh 0 266 11-08-2019, 06:30 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Trứng năng lượng là một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả bobodinh 0 289 11-07-2019, 06:00 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Hàn Quốc đã phải phát động một chiến dịch tiết kiệm điện bobodinh 0 411 10-31-2019, 05:19 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng bobodinh 0 575 10-19-2019, 05:14 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Sử dụng vật liệu gạch không nung là giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu bobodinh 0 739 10-11-2019, 05:36 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phương pháp giảm các trường hợp tái kết hợp tăng khả năng chuyển bobodinh 0 685 09-30-2019, 05:13 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Giới thiệu kinh nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm bobodinh 0 645 09-07-2019, 06:26 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vận hành máy massage chân an toàn và hiệu quả bobodinh 0 507 08-06-2019, 04:34 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách