Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nguyên tắc kế toán của tài khoản 131 - nợ phải thu
#1
Tài khoản 131 này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình  thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền  bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính,  cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu  của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB  đã hoàn thành. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền  ngay.


b) Khoản phải thu của khách hàng cần được hạch toán chi tiết cho từng  đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi  (trên 12 tháng hay không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo) và ghi  chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các khách hàng có  quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản phẩm, hàng hoá, nhận cung  cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài  chính.

c) Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản này đối với các  khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu  như các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.

d) Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân  loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có  khả năng không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự  phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu  không đòi được.

đ) Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo thoả  thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu  tư đã giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thoả thuận trong hợp  đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán  hoặc trả lại số hàng đã giao.

e) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu của khách  hàng theo từng loại nguyên tệ. Đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ  thì thực hiện theo nguyên tắc:

– Khi phát sinh các khoản nợ phải thu của khách hàng (bên Nợ tài khoản  131), kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực  tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi  chỉ định khách hàng thanh toán). Riêng trường hợp nhận trước của người  mua, khi đủ điều kiện ghi nhận doanh thu thì bên Nợ tài khoản 131 áp  dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã nhận trước;

– Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng (bên Có tài khoản 131) kế toán  phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho  từng đối tượng khách nợ (Trường hợp khách nợ có nhiều giao dịch thì tỷ  giá thực tế đích danh được xác định là tỷ giá bình quân gia quyền di  động các giao dịch của khách nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao  dịch nhận trước tiền của người mua thì bên Có tài khoản 131 áp dụng tỷ  giá giao dịch thực tế (là tỷ giá ghi vào bên Nợ tài khoản tiền) tại thời  điểm nhận trước;

– Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng có  gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy  định của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải  thu của khách hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi  doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo  tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều khoản phải thu và giao dịch  tại nhiều ngân hàng thì được chủ động lựa chọn tỷ giá mua của một trong  những ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.  Các đơn vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ  quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại  các khoản phải thu của khách hàng có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao  dịch trong nội bộ tập đoàn.
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Bên Nợ:

– Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm,  hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính ;

– Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.

– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Bên Có:

– Số tiền khách hàng đã trả nợ;

– Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

– Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu nại;

– Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);

– Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.

– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư bên Nợ:

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận  trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết  theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư  chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai  chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  2 Bước Đơn Giản Để Đăng Ký Tài Khoản Cá Cược Bóng Đá Trực Tuyến Ăn Tiền Tại Oppabet Conanghaykhoc 3 456 04-09-2020, 12:25 PM
Bài mới nhất: minhthanh777
  Năng lượng mặt trời - Nguồn tài nguyên quý giá bobodinh 0 6,305 12-23-2019, 04:46 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Nguyên mẫu của một chiếc mũ đặc biệt – gọi là SmartHat bobodinh 0 280 11-20-2019, 06:04 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vệ sinh lò vi sóng sạch bóng với nguyên liệu thiên nhiên bobodinh 0 319 11-09-2019, 05:32 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Mọi người dân đều phải xem tiết kiệm điện như 1 nét văn hóa bobodinh 0 294 11-05-2019, 05:42 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Hàn Quốc đã phải phát động một chiến dịch tiết kiệm điện bobodinh 0 410 10-31-2019, 05:19 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Áp suất nước thấp cũng là nguyên nhân khiến máy giặt chậm bobodinh 1 665 09-27-2019, 11:55 PM
Bài mới nhất: boygarung
  Bã mía là nguồn nguyên liệu quan trọng cho dây chuyền sản xuất điện bobodinh 0 590 09-13-2019, 04:52 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vận hành máy massage chân an toàn và hiệu quả bobodinh 0 507 08-06-2019, 04:34 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Thuộc tính an toàn của điện năng thông minh bobodinh 0 377 07-20-2019, 04:45 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách