Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ một số trường hợp hạch toán chú yếu của tài khoản 821
#1
IAC xin chia sẻ một số trường hợp hạch toán chủ yếu liên quan đến tài  khoản 821 chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp để giúp DN dễ dàng hơn  trong quá trình hạch toán của mình.a) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

– Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo  quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế  thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào  chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 111, 112,…

– Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế  phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông  báo phải nộp:

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn  số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số  thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn  số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí  thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên  quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh  nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm  phát hiện sai sót.

+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải  nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được  ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại,  ghi:

Nợ 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do  phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi  phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:

Nợ 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ  việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa  thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu  nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:

Nợ 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ  việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận  từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại  được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát  sinh trong năm), ghi:

Nợ 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch  giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản  thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi:

Nợ 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch  giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn  thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi:

Nợ 347 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Có 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và  số phát sinh bên Có 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

+ Nếu 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

+ Nếu 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

Nợ 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có 911 – Xác định kết quả kinh doanh
>>> Xem thêm: dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  2 Bước Đơn Giản Để Đăng Ký Tài Khoản Cá Cược Bóng Đá Trực Tuyến Ăn Tiền Tại Oppabet Conanghaykhoc 3 456 04-09-2020, 12:25 PM
Bài mới nhất: minhthanh777
  Ngày Môi trường thế giới chủ đề Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta bobodinh 0 1,513 12-02-2019, 06:30 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Thị trường có rất nhiều loại đèn LED Downlight khác nhau bobodinh 0 283 11-26-2019, 06:00 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường một cách triệt để bobodinh 0 393 10-29-2019, 04:21 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Phương pháp giảm các trường hợp tái kết hợp tăng khả năng chuyển bobodinh 0 684 09-30-2019, 05:13 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Hãy bảo vệ chính môi trường sống xung quanh mình bobodinh 0 599 09-12-2019, 03:57 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Vận hành máy massage chân an toàn và hiệu quả bobodinh 0 507 08-06-2019, 04:34 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Thuộc tính an toàn của điện năng thông minh bobodinh 0 376 07-20-2019, 04:45 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Cùng sử dụng điện thật sự an toàn bobodinh 0 342 07-17-2019, 04:28 PM
Bài mới nhất: bobodinh
  Bảo vệ an toàn mạng lưới điện bobodinh 0 201 07-01-2019, 05:32 PM
Bài mới nhất: bobodinh

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách