DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Nhân viên Đại lý thuế ở trên các tờ khai thuế là gì?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bạn đã hiểu thế nào là nhân viên của một  đại lý thuế hay chưa? Những thông tin hữu ích mà IAC cung cấp sau đây sẽ  giúp bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về đối tượng này nhé!

 
I. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:
 
– Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam
 
– “Nhân viên đại lý thuế” là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm  thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành  nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 
– Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
 
Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục  về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại  lý thuế.
Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác  nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại  lý thuế.

 II. Mặt khác những đối tượng dưới đây không được làm nhân viên Đại lý thuế:
 
Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.
Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử  phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có  quyết định xử phạt.
Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy  định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP  ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh  doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên  chức sau khi thôi giữ chức vụ.
Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý thuế).