DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Javascript chống copy, chống click chuột phải
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bản thân mình không thích chuyện vào 1 trang web mà bị cấm cái này cái kia, thế nhưng đôi khi khách hàng lại yêu cầu. Chẳng lẽ chúng ta lại áp đặt suy nghĩ của mình lên ý định của khách hàng? Đoạn code bên dưới sẽ giúp bạn chiều lòng khách hàng.

Code chống right click
Code:
$(document).bind("contextmenu", function(e) {
    e.preventDefault();
});

Code chống copy
Code:
$(document).keydown(function(ev) {
    ev = ev || window.event;
    kc = ev.keyCode || ev.which;
    if ((ev.ctrlKey || ev.metaKey) && kc) {
        if (kc == 99 || kc == 67 || kc == 88) {
            return false;
        }
    }
});