DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Cách sửa lỗi bộ nhớ PHP trong WordPress
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đây là một lỗi xảy ra khi bạn đã sử dụng vượt quá giới hạn bộ nhớ cho phép (exceed default memory Limit). Thường thì các bạn sẽ gặp lỗi này như hình dưới đây:

“Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted…”

Vậy để khắc phục lỗi Memory Exhausted Error, phải làm sao?

Có rất nhiều cách, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất.

Đầu tiên, bạn mở file wp-config.php trong thư mục gốc của bạn. Rồi thêm đoạn code sau đây

Code:
define('WP_MEMORY_LIMIT', >'64M');

Việc chúng ta vừa làm sẽ giúp cho các bạn nâng bộ nhớ giới hạn (limit memory) lên thành 64M. Nếu bạn vẫn gặp lỗi sau khi thực hiện như mình hướng dẫn, hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp hosting của bạn, đề nghị họ giúp bạn khắc phục lỗi này. Thông thường, họ sẽ can thiệp vào file php.ini để nâng giới hạn bộ nhớ giúp bạn.

Xong! Website của bạn giờ hoạt động bình thường rồi đó.