DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Thị phần tìm kiếm của Yahoo tiếp tục tăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Theo số liệu từ StatCounter, thị phần tìm kiếm của Yahoo tiếp tục tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau khi đạt được thỏa thuận trở thành công cụ tìm kiếm mặc định của FireFox.

[Hình: us-search-jan-15.png]

Trong khi đó thị phần tìm kiếm của ông trùm Google lần đầu xuống dưới 75% ở Mỹ. Trong tháng Giêng, thị phần của ba ông lớn lần lượt là Google 74,8%, Bing 12,4% và Yahoo là 10,9%.

[Hình: us-ff-search-jan-15.png]

[Hình: us-ex-ff-search-jan-15.png]

Một báo cáo khác từ StatCounter thống kê tỉ lệ sử dụng công cụ tìm kiếm Yahoo trên FireFox cho thấy vào tháng 10/2014, tỷ lệ chỉ đạt 9,9% nhưng tới tháng 1/2015 đã lên 28,3%. So với cùng kỳ, tìm kiếm Google trên FireFox giảm từ 81,9% xuống 63,9%.

Điều đáng nói là nếu loại bỏ số lượng người dùng FireFox ra khỏi việc tính tỷ lệ sử dụng công cụ tìm kiếm thì gần như không có thay đổi thị phần giữa Google và Yahoo. Chính lý do trên cho chúng ta thấy tầm quan trọng của công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt internet.