DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng nhà ở qua internet
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ngày 17.10, UBND TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ban hành quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị qua mạng internet cho người dân.

Theo quy trình này, việc lập hồ sơ đăng ký qua mạng internet sẽ thông qua cổng thông tin điện tử TP.Bà Rịa tại địa chỉ: http://baria.baria-vungtau.gov.vn.

Khi tiếp nhận hồ sơ của người dân qua mạng, trong thời gian 2 ngày làm việc, cán bộ Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm liên lạc và thông báo cho cá nhân (thông qua mail hoặc điện thoại) hồ sơ được cấp phép xây dựng hay không.

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện thì Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm liên lạc và thông báo bằng văn bản cho cá nhân biết. Trường hợp không liên lạc được với cá nhân bằng điện thoại thì hồ sơ được tính là không hợp lệ.

Riêng đối với các hồ sơ đủ điều kiện thì cá nhân sẽ được hướng dẫn về nội dung xây dựng và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Sau đó Phòng Quản lý đô thị cử cán bộ trực tiếp xuống thực địa tiếp nhận hồ sơ. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ hợp lệ là 12 ngày làm việc.