DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Quy định chung trên DRED Forum
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mục đích của các quy định này là để giữ cho nội dung của DRED Forum được tốt hơn, hữu ích hơn cho những người muốn học hỏi, trao đổi về CNTT, nhằm xây dựng một diễn đàn lành mạnh, hữu ích cho cộng đồng và xã hội.

1. Không đăng tải, trao đổi thông tin trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa, vi phạm pháp luật, thông tin liên quan tới chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng

2. Người đăng tải thông tin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, thông tin đưa lên Diễn đàn. Tuân thủ nghiêm túc tất cả các quy định của DRED Forum:
  • Quy định chung
  • Quy định về bài viết và viết bài
  • Quy định về tên tài khoản (account)
  • Quy định về avatar
  • Quy định về chữ ký

3. Tất cả các quy định của DRED Forum đều có thể được thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa các quy định sẽ theo tình hình thực tế, tham khảo ý kiến đóng góp của các thành viên, tuân theo định hướng và tôn chỉ của DRED Forum.

4. Thành viên vi phạm bất kỳ quy định nào trong các quy định của DRED Forum đều sẽ bị xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm, thành viên vi phạm sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, cấm tham gia diễn đàn trong một khoảng thời gian, bị khóa nick vĩnh viễn hay thậm chí bị xử lý theo pháp luật.

5. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại… xin gửi vào mục Góp ý & Hỏi-đáp trên diễn đàn.

6. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của DRED Forum, bạn có quyền không tham gia DRED Forum.

Các bạn hãy tuân thủ các quy định của DRED Forum để cùng xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh và hữu ích cho cộng đồng và xã hội!