DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Nhắc nhở mrhao91: Gửi bài spam
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
http://forum.dred.vn/user-7819.html
Infraction: Gửi bài spam
Vi phạm lần 2 sẽ ban nic vĩnh viễn + xóa toàn bộ post trên DRED Forum