DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Hàn ngữ - Từ vựng và hội thoại trong môi trường làm việc văn phòng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chào các bạn, mình chia sẻ với các bạn kiến thức khi bạn làm việc tại văn phòng ở Hàn Quốc, bài viết:"Từ vựng và hội thoại trong môi trường làm việc văn phòng". Các bạn xem và lưu lại học nhé, chúc các bạn học tập tốt. Một số từ vựng có trong bài học:
사무실 [samusil] văn phòng

전화 [chơn-hoa] điện thoại
휴대전화 [hyuđe-chơn-hwa] điện thoại di động
전화번호 [chơn-hoabơn-hô] số điện thoại
전화를 걸다 [chơn-hoarưl kơlđa] gọi điện
통화하다 [thông-hoahađa] nói chuyện điện thoại
부재중 [pu-che-chung] không có mặt
팩스 [phecs’ư] fax
이메일 [i-mêil] thư điện tử (e-mail)
여보세요 [yơbôsêyô] alô
바꿔 주다 [pak’uơ-chuđa] chuyển máy
자리에 있다/없다 [chari-ê it’a/ơpt’a] có mặt / đi vắng