DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Kỹ năng cần có của một người quản lý sản xuất giỏi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Để trở thành một nhà quản lý sản xuất giỏi, người quản lý cần trau dồi cho mình những kỹ năng sau đây:
Kỹ năng tổ chức sản xuất
Việc tổ chức sản xuất là vô cùng quan trọng nếu muốn quá trình sản xuất có thể vận hành hiệu quả, đúng tiêu chuẩn và mang lại năng suất cao. Những vấn đề cần được nắm vững đó là: yêu cầu, chỉ tiêu sản xuất, đặc trưng của sản phẩm để có kế hoạch tổ chức sản xuất hợp lý nhất. Khác với các hoạt động khác, tiêu chí đảm bảo bảo độ chính xác cao, tính khoa học và tính khả thi vô cùng cần thiết đối với hoạt động tổ chức sản xuất.
Định mức lao động và tổ chức áp dụng mức lao động tại tổ sản xuất
Xây dựng một tiêu chuẩn về định mức số lượng lao động và tổ chức công việc cho các đội sản xuất là công việc khó khăn đối với mọi bộ phận công việc cũng như mọi công đoạn trong quá trình sản xuất. Để có thể xây dựng được những tiêu chuẩn này đòi hỏi nhà quản lý cần phải hiểu rõ được đặc trưng của từng công đoạn, từng đội sản xuất như vậy mới có thể lên được kế hoạch chi tiết định mức và yêu cầu cụ thể. Việc làm này có ảnh hưởng lớn đến cả quá trình, đến dây chuyền làm việc của cả đội sản xuất.
Tạo động lực cho nhân viên
Người quản lý tốt là người hiểu được tính chất công việc, môi trường làm việc của mỗi bộ phận nhân viên. Từ những hiểu biết đó họ sẽ xây dựng được một một chế độ đãi ngộ phù hợp, yêu cầu và chỉ tiêu hợp lý. Điều này là yếu tố quan trọng để thúc đẩy nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn, chất lượng công việc thực hiện cũng cao hơn. Nếu là một nhà quản lý thông minh, bạn cần nhìn thấy được tính chất công việc để có chiến lược tăng hiệu quả nhưng giảm giờ làm cho nhân viên. Hiện nay, để làm được điều đó thường các doanh nghiệp sẽ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bằng việc cắt giảm những công đoạn không cần thiết.
Ngoài ra bạn cần có một số kỹ năng khác như: Hoạch định lịch trình sản xuất, lựa chọn bộ công cụ quản lý thông minh…