DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Tuyển tập các "bí kíp" sử dụng Twitter
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tạo tiêu đề trước đã mình sẽ update thông tin dần dần lên cho anh em vui vẻ
rồi có thấy bí kíp j đâu ta
Chờ 7 năm rồi vẫn chưa thấy bí kíp gì. Hay do mình tu luyện chưa đủ?