DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Làm thế nào để có đôi mắt sáng. Làm thế nào để có đôi mắt đẹp ?
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Vi nhng loi thc phm dưới đây chc chn s mang đến câu tr li cho bn.

Làm th
ế nào đ có đôi mt sáng.

xem th
êm: thc phm chc năng xương khp

Làm th
ế nào đ có đôi mt đp ?

D
ân gian thường dùng trng chim câu 5 qu, long nhãn 15g, k t 15g và đường phèn 25g hp cách thy, ăn mi ngày 2 ln đ cha chng hay quên.

Ng
ười xưa có câu: Tâm tri tưng lai, thn tang dĩ vãng, vy nên bi b 2 tng tâm và thn có tác dng trc tiếp đến vic ci thin kh năng trí nh.

xem th
êm: thc phm chc năng cho mt

Các món ăn b
não, sáng mt hiu qu.

H
ãy chia s đ to phúc cho mình và giúp đ mi người.

H
t d cười: ht d cười cha nhiu vitamin E cn thiết cho mt.

Omega 3 v
a giúp mt sáng li có th tr bnh khô mt hiu qu.

Ngo
ài ra ngun vitamin D trong trng gà rt phong phú tránh mt mi cho mt.

Ngo
ài ra hai cht này cũng giúp mt phát hin đ tương phn tt hơn.

Theo B
nh vin mt Sài Gòn điu quan trng là bn chăm sóc mt thường xuyên đ duy trì sc kho mt.

Nh
ng món ăn b mt t cam.

C
ác loi rau khác giàu lutein là t đ và rau bina.

Nh
ng món ăn b mt t ci xoăn.

Nh
ng món ăn b mt t cà rt.

S
a chua là mt la chn lành mnh cho ba sáng hoc là mt ba ăn nh.

Nh
ng món ăn b mt t sa.

H
nh nhân có hàm lượng calo cao, vì vy hãy c gng hn chế ăn vào mt đến hai phn mi ngày.

H
nh nhân, nói chung là tt cho sc kho mt.

Nh
ng món ăn b mt t hnh nhân.