DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Các thực phẩm bổ não, sáng mắt hiệu quả
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Do vy, vic chăm lo cho đôi mt là rt cn thiết.

Công d
ng sáng mt, b mt ca viên du cá omega 3 ca Úc.

xem th
êm: thc phm chc năng cho xương khp

- B
ếp t bosch chính hãng vi cht lượng cao dành cho bn.

Đi vi loi gc tươi, các ch, các m dùng dao ct v, b đôi, dùng bao tay ly rut sch.

Đc bit bn nên chn nhng qu gc căng mng,khi chín v chuyn sang mà đ cam, không b dp, nát nhé.

xem thêm: thc phm chc năng vitamin e


-V
y làm sao đ chn được gc ngon?

N
u súp t tht tôm và bí đ: ly nước xương heo ninh kĩ, mt ít tôm đã được chế biến , bóc v sn nu lên thành súp vi bí đ.

L
y phn nước cht, b bã đi, cho go vào nu lên thành cháo.

Quy
ết minh t được làm sch, đi khô nước ri đem lên cho xao đến khi có mùi thơm dy lên, đi ngui.

C
ác loi thc ăn kim tính.

Ch
úng ta thường nghĩ rng làm vic quá lâu vi máy tính, xem tv,.. s gây ra cn th nhưng chế đ ăn ung không thích hp cũng góp phn dn đến cn th.

N
i dung đang cp nht, có nhiu thông tin chưa chính xác mong bn đc thông cm.

C
ác thc phm b não, sáng mt hiu qu.

C
ó lp Trung cp YHCT trong và ngoài gi hành chính, có lp th 7 & ch nht.

S
dng mi ngày 1 viên Eye Vital t 1 - 3 tháng bn s thy có hiu qu đi vi sc khe đôi mt.

S
n phm t sa như phô mai và sa là ngun cung cp km rt phong phú.

Các hoạt ch
ất bổ mắt chống oxy hoá bao gồm Lutein và Zeaxanthin, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, beta - carotene, selen, hp cht lycopene

N
u 30 g k t và 10 qu hng táo (hoc táo đen) vi lượng nước va đ, sôi khong mt gi, cho 2 trng gà vào khuy đu, nu thêm đến khi trng chín.