DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Cung cấp collagen giúp trẻ hóa các vi mạch nuôi dưỡng cho mắt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tuy nhiên các nghiên cu gn đây cho thy vic b sung nhiu Lutein, Zeaxanthin s góp phn làm gim nguy cơ b bnh đc thy tinh th rt hiu qu.

• C
n thiết cho s phát trin não b ca tr nh, t l hin din chiếm 59% trong não tr, giúp tr tăng kh năng nhn thc và hc hi.

xem th
êm: thc phm chc năng sáng mt

- Citrus Bioflavonoids là h
p cht có hot tính sinh hc cao chiết xut t tho dược có tác dng hp đng chng oxy hóa mnh, tăng cường vi tun hoàn, chng viêm và cng c h thng min dch.

- Cung c
p collagen giúp tr hóa các vi mch nuôi dưỡng cho mt.

B
n hãy đăng ký hoc đăng nhp đ có th bình lun cho ch đ này nhé.

Đu đen cha rt nhiu km và khoáng cht cc kì tt cho sc khe ca võng mc.

xem th
êm: thc phm chc năng tr xương khp

H
t óc chó ni tiếng vi dưỡng cht omega-3 di dào cùng km và nhiu loi vitamin khác nhau.

H
u như ai cũng biết rng ăn cà rt rt b cho mt, nhưng ít ai đ ý đến khoai lang.

D
âu tây cũng có nhng dưỡng cht khá ging vi vit qut như cht chng oxy hóa.

Đc bit, cách chế biến rau c cho các bé trong giai đon này cũng được "nâng cp" đ giúp bé ngon ming hơn.

C
ác dưỡng cht tuyt vi này không h đâu xa mà có cha trong hu hết trong các loi rau qu t nhiên.

M
i ngày mt nm ht dùng làm ba ăn vt cho tr hoc trn vi ngũ cc đ ăn sáng s đem đến cho con đôi mt khe mnh hơn.

L
òng đ trng càng có màu vàng đm thì càng cha nhiu cht b dưỡng đy.

H
u hết các loi cá nhiu du như cá hi , cá ng đu cha nhiu omega-3 có tác dng bo v võng mc nh kh năng chng viêm.

Đ phát huy tt nht tác dng ca các loi rau lá xanh, bn không nên nu chúng chín quá k nhé.

Ch
úng giúp tăng cường th lc , chng oxi hóa và bo v đôi mt khi tác hi ca ánh nng mt tri.

Đây là hai nhóm cht carotene ch yếu cu to nên võng mc có th b sung qua đường ăn ung.

Vitamin C
đc trưng giúp gim nguy cơ phát trin thoái hóa đim vàng và đc thy tinh th mt.