DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Những loại cá giàu chất béo Omega 3 rất tốt cho đôi mắt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thành phn được tìm thy trong du cá giúp tăng cường sc sng cho các tế bào quan trng đi vi th lc ca chúng ta.

Nh
ng loi cá giàu cht béo Omega 3 rt tt cho đôi mt, đc bit là cá hi.

xem th
êm: thc phm chc năng vitamin b1
 
Ngoài ra, đu đ cha nhiu beta-carotene khi vào cơ th s chuyn hóa thành vitamin A, giúp mt bé nhanh chóng phc hi khi mt mi.

C
ó nhiu cách đ m chế biến cà rt thành món ăn ngon ming khiến bé không th chi t như món cháo cà rt nu vi tht bò hay canh cà rt hm sườn heo,

xem th
êm: thc phm chc năng tt cho mt
 

Các th
c phm cho mt sáng cha nhiu vitamin C phi kđến cam và nước cam, t chuông đ và xanh, bưởi, dâu tây, bông ci xanh và ci xoăn.

Lycopene: M
t carotenoid quan trng khác đ bé có th cóđược th lc tt là lycopene.

Ngo
ài ra, bn cn chúý ti các sc t màu vàng, cam vàđ trong trái cây và rau quđược gi là carotenoids khi chun b thc phm cho con.

Qu
vit qut: có hàm lượng ln vasoprotective và rhodopsin có tác dng giúp quá trình lưu thông máu mt din ra thun li bên cnh vic bo v các tế bào khe mnh, ngăn nga quá trình lão hóa.

C
á hi: Cách cht dinh dưỡng có trong loài cá này có tác dng bo v võng mc và ngăn chn tình trng mù lòa.

Nh
ng thc phm cha nhiu hàm lượng omega 3 không ch tt cho não, sc khe mà còn có tác dng tích cc đến th lc ca bn.

Ngo
ài vic s dng các loi thuc b tr, liu pháp xoa bóp, bn còn có th tăng cường th lc bng các loi hoa qu, thc ăn.

Do v
y, ci thin kh năng tưới máu, bng cách làm giãn n các mch máu có th s giúp ích trong vic h nhãn áp.

C
ác chuyên gia gii thích rng bnh phát trin khi h thng dn lưu dch th ca mt hot đng không hiu qu, dn đến đng dch và tăng áp lc bt thường trong mt