DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: vay tiền nhanh với lãi suất thấp ở công ty vay tài chính 24h
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tài chính 24h là một trong những đơn vị đi đâu cho việc vay tiền nhanh và uy tín nhất cả nước. Trong tháng 2 - 2018 là thấp nhất ở mức 6%, chủ yếu ở các công ty tài chính lớn.  Công ty vay tài chính 24h đã ban hành quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng 0,5% trong một năm đối với khách hàng trong năm nhóm ưu tiên.
 
Được biết, các đối tượng ưu tiên bao gồm phát triển nông nghiệp, kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, kinh doanh. Trong tháng này, tài chính 24h tiếp tục thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay xuống 6% đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng vay để phát triển nông nghiệp và nông thôn.
 
Mời bạn tham khảo chi tiết bài viết về Vay tiền nhanh :: vay tiền nhanh
 
 
Cho vay hiện tại của Tài chính 24h trước 6,5% hiện nay chỉ 6 trong một năm . Các khoản vay hiện có với lãi suất trên 6% trong một năm chỉ là 6% trong một năm. Các khoản giải ngân mới từ nay cho đến cuối năm 2018 sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa 6% trong một năm. Theo Tài chính 24h, các nhóm đối tượng được hưởng lãi suất thấp hơn bao gồm có  phát triển nông nghiệp và nông thôn theo quy định chung về chính sách tín dụng đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn.


 
[Hình: loi-ich-khi-vay-tien-mua-xe-may-tra-gop.jpg]
Hình ảnh vay tiền nhanh và các gói dịch vụ khác.Lãi suất cho vay của Tài chính 24h trong tháng 2/2018
 
Trong tháng này, Tài chính 24h tiếp tục áp dụng lãi suất ngắn hạn 6% trong một năm. Lãi suất trung bình cho các khoản vay trung và dài hạn là 7,5% trong một năm đối với các khách hàng ưu tiên theo quy định của công ty. Trong số này, năm nhóm ưu tiên là phát triển nông nghiệp, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định và các văn bản hướng dẫn, phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định chung về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ theo quy định của công ty về phát triển công ty. Phục vụ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của yêu cầu của công ty và các văn bản hướng dẫn luật công nghệ cao.
 
Lãi suất cho Tài chính 24h trong tháng 7 năm 2017
Tài chính 24h tiếp tục áp dụng mức chiết khấu cho các khoản vay ngắn hạn từ 0,5% đến 1% cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tài chính 24h cho vay đối với hàng tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, sản xuất và môi trường cho các doanh nghiệp và cá nhân. Trong tháng 7/2007, Tài chính 24h cũng giảm lãi suất 0,5% - 1% cho các khoản vay ngắn hạn.
 
Lãi suất cho ngân hàng Tài chính 24h trong tháng 1/2018
 
Lãi suất của khoản vay đơn vị Tài chính 24h trong tháng 1 - 2018 không thay đổi. Đơn vị  này sẽ tiếp tục áp dụng lãi suất giảm 0,5% trong một năm đối với khách hàng ngắn hạn và trung hạn. Cụ thể, Tài chính 24h đã giảm lãi suất cho các doanh nghiệp vay tiền với mục đích phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tham gia chuỗi. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Doanh nghiệp mới thành lập có kế hoạch và dự án khả thi về sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh cá thể nâng cấp cho doanh nghiệp.
Tài chính 24h cho biết, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất từ 5% trong một năm năm cho các khoản vay có kỳ hạn tối đa là 1 tháng. Lãi suất từ 6% trong một năm áp dụng cho khách hàng mới với thời gian ân hạn ngắn đến 3 tháng. Lãi suất cho vay trung và dài hạn là 8,5% trong một năm với lãi suất ưu đãi 12 tháng kể từ ngày giải ngân.
Ngoài ra, đối với khách hàng thông thường, Tài chính 24h áp dụng lãi suất ngắn hạn từ 7% trong một  năm trong thời gian tối đa là 3 tháng. Lãi suất cho khách hàng có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn từ 9% trong một năm và thời gian áp dụng 12 tháng kể từ ngày giải ngân.