DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Xem tuổi xông nhà năm mậu tuất cho người sinh năm 1979
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xem tuổi xông nhà năm Mậu Tuất cho người sinh năm 1979, theo kinh nghiệm dân gian khi xem tuổi xông nhà đầu năm thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của Gia chủ đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.
Theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn, tài lộc cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.
3. Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 TỐT với gia chủ Kỷ Mùi 1979
Tân Mão 1951, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Canh Dần 1950, Kỷ Hợi 1959, Canh Ngọ 1990.
Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1950 (Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
4. Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 XẤU với gia chủ Kỷ Mùi 1979
Quý Tỵ 1953, Giáp Thìn 1964, Đinh Mùi 1967, Tân Hợi 1971, Mậu Thìn 1988, Tân Mùi 1991.
5. Chi tiết chọn tuổi xông nhà năm 2018 với gia chủ Kỷ Mùi 1979
Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt