DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Đất nước mặt trời mọc giới thiệu sáng kiến ​​mới với ASEAN về vấn đề môi trường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
ITO Tadahiko, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản trong bài phát biểu khai mạc sáng nay tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 15 (APT EMM) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) đã công bố một hợp tác môi trường mới giữa Asean và Nhật Bản tên là "Asean-Nhật Bản Sáng kiến ​​Hợp tác Môi trường ".

[Hình: p04-3_20170914.jpg]
Ito Tadahiko, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản phát biểu tại sự kiện. - JAMES KON

Sáng kiến ​​này nhằm mục đích tăng cường hợp tác về môi trường giữa Asean và Nhật Bản, đồng thời đề xuất "hợp tác với Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) để nghiên cứu kinh tế và hiệu quả nguồn tài nguyên".

Cuộc họp, do Bộ trưởng Bộ Phát triển Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah làm chủ tịch, có sự tham dự của các Bộ trưởng và các Trưởng đoàn của các nước thành viên Asean.

Đại diện cho Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong cuộc họp là Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Huang Runqiu, trong khi Đại Hàn Dân Quốc được đại diện bởi Tổng giám đốc của Bộ Môi trường, ông Suh Min-hwan.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nhật Bản nhớ lại mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Asean trong lĩnh vực môi trường. "Kể từ cuộc hội nghị thượng đỉnh Asean-Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1977, Nhật Bản đã đứng gần Asean với tư cách là một đối tác và đóng góp một cách trung thành và vững chắc vào sự phát triển bền vững của khu vực, trong khi Asean trở thành khu vực trung tâm cả về chính trị và kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với môi trường vì nền kinh tế Asean đang phát triển nhanh chóng ", Bộ trưởng nói.

Nhật Bản và ASEAN đã và đang thúc đẩy hợp tác về môi trường trong khuôn khổ cuộc họp của Bộ trưởng Môi trường ASEAN + 3, và đã sử dụng một chương trình của Quỹ Hợp nhất Nhật Bản (JAIF) và Cơ chế tín dụng chung (JCM).

Một số thành tựu của Asean đã được thực hiện cùng với JAIF bao gồm việc dọn sạch bùn cặn của tàu chở dầu bất hợp pháp, ký kết vào Sáng kiến ​​về Phân loại Hành tinh Toàn cầu để bảo vệ và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và chuẩn bị các báo cáo cho Nhà nước Môi trường Asean. thu gom chất thải nguy hại

Ngoài ra, để thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với thành phố trong việc chia sẻ chuyên môn của Nhật Bản trong việc vượt qua các vấn đề về ô nhiễm và thay đổi khí hậu, Nhật Bản đang thực hiện một số dự án JCM giảm nhẹ ở 7 nước ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Tadahiko cũng nhắc lại rằng "vào năm 2015 khi AEMM trước đó được tổ chức, cộng đồng thế giới đồng ý với hai cam kết quan trọng:" Chương trình 2030 về Phát triển Bền vững và SDGs "và" Hiệp định Paris "được thông qua tại COP21" .

Bộ trưởng tiếp tục: "Hai năm đã trôi qua kể từ những thỏa thuận thời kỳ này. công ty xử lý rác thải công nghiệp Để khắc phục hai thách thức lớn lao của nhân loại: đạt được phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, chúng ta cần biến đổi môi trường, xã hội và nền kinh tế của mình. "