DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Tư vấn thủ tục cần thiết để tạo lập doanh nghiệp xa hội
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hiện tại vị thế của tổ chức doanh nghiệp xã hội trong xã hội Việt Nam đang đóng vai trò lớn. Chúng góp phần giải quyết những vấn đề xã hội tồn tại. Những quy trình thành lập tổ chức công ty xã hội thế nào sẽ được tuvanluat24h sẽ hỗ trợ tất cả thông tin cho nhà đầu tư. Click here
 
Doanh nghiệp xã hội được hiểu như thế nào?
 
Doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội là những doanh nghiệp kinh doanh không vì mục địch tối đa hóa doanh thu. Chúng được thành lập để trợ giúp 1 vấn đề trong xã hội mà tổ chức công ty biến đổi toàn bộ tiền thu được từ xã hội và môi trường. Có 2 loại: Tin tức dịch vụ công online
 [Hình: tac-dung-giay-phep-kinh-doanh-voi-doanh-nghiep.jpg]


- Tổ chức công ty xã hội không vì mục địch tối đa hóa lợi nhuận.
 
Tổ chức doanh nghiệp xác định rõ vận mệnh chung với xã hội với lợi ích kinh tế nhưng trong đó mục địch kinh tế là phương tiện để có thể đạt được sự phát triển của xã hội. Doanh thu thu được chỉ được dùng tái đầu tư hoặc tăng cường mở rộng hoạt động xã hội.
 
- Doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội có tiêu chí xã hội và đạt được doanh thu.
 
Đây là tổ chức doanh nghiệp xã hội thuộc kiểu hình thứ ba ngay từ ban đầu đã nhận ra cơ hội và chủ trương xây dựng thành 1 doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội đạt được lợi nhuận với yêu cầu là động lực mạnh mẽ cho xã hội và giữ gìn môi trường.
 
Điều kiên của một doanh nghiệp xã hội
 
- Được hình thành theo Luật Doanh Nghiệp.
 
- Mục đích kinh doanh để trợ giúp giải quyết vấn đề xã hội tồn tại, môi trường.
 
- Nhiều hơn 51% tất cả doanh thu hằng năm dùng đểđược dùng cho tái đầu tư nhằm đạt mục tiêu cải tạo xã hội.
 
Hồ sơ để thành lập doanh nghiệp xã hội
 
- Phiếu đăng ký kinh doanh xây dựng tổ chức công ty xã hội.
 
- Bản soạn thảo điều lệ của tổ chức doanh nghiệp xã hội.
 
- Bản danh sách các thành viên trong tổ chức công ty xã hội.
 
- Biên bản chứng thực được thông qua hội nghị sáng lập công ty xã hội.
 
- Bản photo hợp lệ về giấy tờ pháp lí cá nhân các nhân viên trong doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội.
 
- Văn bản chứng thực vốn pháp định của cơ quan pháp luật với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành nghề theo quy chế.
 
- Nộp hồ sơ ở phòng đăng kí kinh doanh và lấy giấy phép kinh doanh sau ngày hẹn.
 
- Bắt đầu làm thủ tục khắc dấu và làm mẫu dấu cho tổ chức doanh nghiệp hoạt động sản xuất.
 
Hỗ trợ dịch vụ tạo lập doanh nghiệp xã hội
 
- Hỗ trợ các nội quy liên quan tới pháp lí đối với tổ chức công ty.
 
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ để tạo lập doanh nghiệp xã hội.
 
- Người đại diện sẽ trực tiếp làm thủ tục và nộp hồ sơ cho doanh nghiệp xã hội.
 
- Tư vấn về pháp luật sau khi thành lập doanh nghiệp về lĩnh vực xã hội.