DRED OpenForum

Phiên bản đầy đủ: Nộp bảo hiểm xã hội nhanh chóng tại miền trung
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hiện nay có nhiều khách hàng vẫn băn khoăn về việc các công ty bảo hiểm hoạt động thế nào, đọc bài viết sau để hiểu rỏ hơn nhé.
Các đối tượng tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN boa gồm:
- Những người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng cho đến dưới 12 tháng;
- Những người quản lý doanh nghiệp, những người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
- Các đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ và theo bảng giá bảo hiểmhiểm xã hội điện tử.
- Từ ngày 01/01/2018: những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải tham gia.
- Chú ý rằng trong thời hạn 30 ngày kể ngày hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia các BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.
- Với những người có HĐLĐ từ 2 nơi trở lên với nhiều doanh nghiệp khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
[Hình: 1xueNP3.png]
Tham gia BHXH và BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người
4.Những phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:
[Hình: YEPzexA.png]
BHXH sẽ bị trừ vào tiền lương mỗi tháng của người lao động
- Đóng tiền mỗi tháng
Mỗi tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng trong tháng, đơn vị sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời sẽ trích từ tiền từ lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của các cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc tại Kho bạc Nhà nước.
 
- Đóng tiền 3 tháng hoặc 6 tháng một lần
Đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp sẽ phải trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc là 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị sẽ phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
 
- Đóng tiền theo địa bàn:
Đơn vị có trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì sẽ đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH ở tỉnh.
Chi nhánh của DN đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.
Lưu ý rằng Các DN có trách nhiệm đóng BHYT nếu không đóng hoặc là đóng không đầy đủ thì sẽ bị xử lý:
+ Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và phải nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian đơn vị chậm đóng.
+ Đồng thời phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.